Młodzieżowy Champion Polski

ur. 04.06.2008
wł. A. M. Tyburczyk

Corgilandia GeronimoCinonnie Strike the GoldNinacorte Starcaster At Woodhenge
Cinonnie Sweet Charity
Corgilandia LisiuraAllimac’s Modern Lisiura
Mapleleaf Lisiura Myfairlady
Szeptunka LisiuraNostrzyk LisiuraŁasuch z Czarciego Sioła
Mapleleaf Lisiura Myfairlady
Uroczycha LisiuraDzięgiel Lisiura
Pnączka Lisiura