ur. 01.04.2018

Radosny, primaaprilisowy  trzpiot obiecuje wiele, ale czy spełni swoje obietnice?
Zamieszkała  u państwa Burcickich

Woodhenge Star RenaissanceMaplecreek Legally Bond for PenliathMaplecreek Silver Sword
Maplecreek Fly Girl
Woodhenge Star MaidenHighworth Northern Lights over Pendrell
Mystic Dreamer of Woodhenge
Lulianna LisiuraFestiniog Arbor GoldrushArbor Festiniog Coovon
Festiniog Arbor Dollar Bet
Kantyczka LisiuraCorgilandia Geronimo
Szeptunka Lisiura